HANS HEDBERGS VÄNNER


Hans Hedberg Museum drivs av den ideella föreningen Hans Hedbergs Vänner.


OM HANS HEDBERGS VÄNNER


Hans Hedbergs Vänner är en helt ideell förening.


Föreningen ska arbeta för driva och utveckla Hans Hedberg Museum i Örnsköldsvik. Föreningens långsiktiga mål och aktiviteter ska främja ökad kännedom om konstnären Hans Hedberg och hans gärning.


BLI MEDLEM

För att stödja föreningens arbete kan du bli medlem.

Medlemsavgiften är 150 kr per år.

FÖRENINGENS MÅL OCH AKTIVITETER


Föreningen Hans Hedvergs vänner ska

  • utveckla museet till Örnsköldsviks bästa och mest attraktiva museum.
  • marknadsföra Hans Hedberg Museum nationellt.
  • driva och administrera Hans Hedberg Museum.
  • verka för utveckling av svensk-franska kulturella relationer.
  • inför det kommande verksamhetsåret prioritera guidningar och att sprida information om Hans Hedberg och hans konst. 


STYRELSE


Ordförande: Helén Östmar-Rosdahl

Sekreterare: Anette Orav

Kassör: Ingrid Schäder

Ledmöter:  Berit Bengtsdotter, Siv Ingman, Inger Nordwall, Sonja Seidevall och Catarina Öhlund


DOKUMENT


Verksamhetsberättelse 2023

Årsmötesprotokoll 2024

Referat (publicerat i Örnsköldsviks Allehanda)


Verksamhetsberättelse 2022

Årsmötesprotokoll 2023


Verksamhetsberättelse 2021

Årsmötesprotokoll 2022